รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี เป็นเวิร์กชอปออนไลน์เข้มข้นแบบเฟซ ทู เฟซ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับบุคคลที่พร้อมจะก้าวสู่ขั้นต่อไป

ในการพัฒนาตัวเอง และการเป็นผู้นำ

สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้นำ

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย 

ทำลายอุปสรรคของตัวคุณ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในที่ทำงานที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคง และมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ล้าหลัง หากไม่มีการเตรียมความพร้อมมาก่อน

ส่วนสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ คือ ภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะด้านสังคมหรือ ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์

การทำลายอุปสรรคเพื่อเดินหน้าไปสู่ขั้นต่อไป ต้องมาจากการตัดสินใจของบุคคลคนนั้น ที่จะเปลี่ยนแปลง โดยการปรับทัศนคติเป็นเชิงรุก เพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ไปพร้อมๆกับสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ หรือผู้ประกอบการ

หากไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน อาจต้องใช้เวลานานหลายปีหมดไปกับการลองผิดลองถูก หรือทำตามวิธีการที่ผิด เพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี จะเข้ามาปิดช่องว่างเหล่านี้ ด้วยความเชี่ยวชาญของ ดร. คัมมิงส์ และพลังในการทำงานร่วมกับผู้นำที่มีแนวคิดแบบเดียวกัน จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

เติมเต็มศักยภาพของคุณ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณพร้อมจะยอมรับความท้าทายนี้ สมัครเลยค่ะ

คุณไม่เดียวดาย- เครือข่ายศิษย์เก่า 

หัวใจของหลักสูตร คือ คน การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันแบบเรียลไทม์ เฟซ ทู เฟซ ทำให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบ และกระตุ้นกันและกันเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคล คุณจะได้อยู่ในเครือข่ายของผู้นำที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน สร้างสัมพันธ์ภายในกลุ่มศิษย์เก่าในระดับที่มากกว่าการทำเวิร์กชอป

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร 

ทำเวิร์กชอปออนไลน์

ร่วมกัน 4 สัปดาห์

มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ

ร่วมกันทำ และนำเสนอโปรเจกต์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

รับประกันถึงการเป็นกลุ่มเรียนขนาดเล็ก

มีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับโค้ชที่พร้อมจะท้าทาย

เพื่อดึงความสามารถของคุณออกมา

พบกันแบบไลฟ์สด 3 ครั้งต่อสัปดาห์

เพื่อทำงานร่วมกัน และแสดงความคิดเห็นให้กันและกัน

หัวข้อการอบรม

 • ความเป็นผู้นำ
 • แรงจูงใจ
 • การตัดสินใจ
 • การคิดเชิงวิพากษ์
 • การตลาด
 • การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 • การรับมือกับความคลุมเครือ
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • การโน้มน้าว
 • วางแผนและรับฟังความเห็น
 • จิตวิทยาเชิงบวกและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เราไม่

เหมือนใคร

เราเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกกลุ่มคนที่มีแรงจูงใจจะพัฒนาตัวเอง กระบวนการคัดเลือกของเรา จะทำให้มั่นใจได้ว่าได้สมาชิกในทีมที่มีคุณภาพ สามารถท้าทายซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่เหนือความคาดหมาย คุณไม่ต้องมานั่งฟังการบรรยายที่ให้แต่ข้อเท็จจริง ตัวเลข และทฤษฎี  แต่คุณจะได้ข้อมูลตามกำหนดเวลา เพื่อคิดค้น และสร้างสรรค์โปรเจกต์ ที่เป็นการนำความรู้มาลงมือปฏิบัติจริง ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และดูเหมือนว่าไม่จะมีประโยชน์ แต่จะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่ได้ทำ

สูตรการพัฒนาตัวเองของเราเป็นเรื่องง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นจากหนังสือและวีดิโอที่เลือกสรรมาอย่างดี จากนั้นจะเป็นการพบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมบนซูม เพื่อทำโปรเจกต์ร่วมกัน คุณจะถูกกดดันในเรื่องเวลาสำหรับการส่งงานราว 3 โปรเจกต์ต่อสัปดาห์ เรียนรู้ที่จะทำงานท่ามกลางความตึงเครียด ในแต่ละโปรเจกต์ คุณจะได้รับฟังฟีดแบคในเชิงสร้างสรรค์ที่ตรงไปตรงมาจากเพื่อนๆ และนำไปปรับใช้ในการทำงานโปรเจกต์ต่อไป

ผู้ให้คำแนะนำ
มานานกว่า 30 ปี

ดร.คัมมิงส์เป็นยิ่งกว่าสารานุกรมเคลื่อนที่ในเรื่องของการเป็นผู้นำ และซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ เขาใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องเหล่านี้ และแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองให้กับชั้นเรียนที่ผ่านการเลือกสรรมาแล้ว

สรุปและวิเคราะห์ 
ความรู้ล่าสุด

การติดตามข้อมูลอัพเดทล่าสุดเรื่องความเป็นผู้นำ และการพัฒนาตัวเอง อาจเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเท และใช้เวลาเป็นอย่างมาก แต่ดร.คัมมิงส์จะคัดเลือก สรุป และวิเคราะห์ ส่วนที่สำคัญที่สุดมาให้กับคุณ

ร่วมทำโปรเจกต์แบบเรียลไทม์
พร้อมรับฟังความเห็นจากเพื่อน

เรามุ่งเน้นในเรื่องการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การบรรยาย หรือทฤษฎี  การทำงานแบบตัวต่อตัว และความเห็นที่สะท้อนกลับมา เป็นเรื่องที่คุณจะหาไม่ได้จากในหนังสือ หรือวีดิโอ และคุณยังสามารถสร้างมิตรภาพที่จะยั่งยืนไปตลอดชีวิต

ประโยชน์ของซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี

ที่ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี เราสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มขีดความสามารถให้คุณ….

… ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงกับคนที่มีความคิดแบบเดียวกันในระหว่าง และหลังจบคอร์ส

… พัฒนา “ทักษะด้านสังคม” ของคุณอย่างจริงจัง

… พัฒนา และกระตุ้นตัวเองด้วยความความเห็นของเพื่อนร่วมคลาส และความรับผิดชอบ

… มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพดีขึ้น

… สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและคนอื่น

… พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

… เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณ

… มีความเชี่ยวชาญในการโน้มน้าว

… พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

…มีความเชี่ยวชาญในการใช้แอพพลิเคชั่นที่ใช้กันในองค์กรธุรกิจระดับโลก อย่าง สแลค และ ซูม

คุณสามารถทำความรู้จักนาวาอากาศโท คัมมิงส์ ได้ ที่นี้ หาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร คลิก ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดหลักสูตรในรูปแบบพีดีเอฟ หรือ ลงทะเบียนรับอีเมล์ ข่าวสาร และกำหนดการคลาสต่อไปของซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี

คุณพร้อมจะยอมรับความท้าทายหรือยัง?

หลักสูตรของเราเข้มข้นและต้องการการทุ่มเท คุณจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะไม่สร้างความผิดหวังให้กับเพื่อนร่วมทีม และยังต้องการความเห็นสะท้อนกลับที่ซื่อตรงจากตัวเอง การอบรมนี้ไม่มีการวัดผลการศึกษา ไม่มีการเรียนเพื่อสอบ มีเพียงแค่การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบางอย่างที่มีคุณค่าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างเป็นระบบ

สถาบันนี้เป็นสถานที่สำหรับนักปฏิบัติ   ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการลงมือทำงาน หรืออยากเป็นบุคคลเช่นนี้ เราขอเชิญให้คุณมา สมัคร

การรับเข้าเรียนจะต้องมีการแข่งขัน เรามองหาคนที่มีคุณสมบัติหลักอยู่ 2 ประการ เพื่อรับประกันถึงคุณภาพของชั้นเรียน ซึ่งก็คือ ความสำเร็จ และทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ ปฏิทินหลักสูตร