คำถามที่พบบ่อย

เราดีใจที่คุณถาม!

ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ คืออะไร? และสถาบันสอนอะไรบ้าง?

ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ เป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเอง สร้างคุณค่าเชิงบวก และเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้สื่อสารและดึงดูดเพื่อนมนุษย์ให้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย

การเวิร์กชอปของทางสถาบันมุ่งเน้นการทำโปรเจกต์แบบรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ ด้วยการนำไปปฏิบัติ โดยทักษะที่ว่านี้ จะรวมไปถึงความสามารถในการ…

บอกเล่าเรื่องราวที่สร้างการมีส่วนร่วม และ จูงใจ ให้ผู้คนเห็นพ้องไปกับแนวคิดและวิสัยทัศน์ของคุณ

กระตุ้นตัวเอง และชักชวน ผู้อื่นให้ลงมือทำ

… ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คิดค้น และแก้ปัญหา (มีปฏิญาณไหวพริบ)

… ใช้วิธีการอย่างมีระบบ เพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (มุ่งมั่น)

มองเห็นความเป็นจริงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ และค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด

ทำให้เกิดการเชื่อมต่อ ระหว่างสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ในตอนแรกดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน

มองเห็นรูปแบบ และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนั้นๆ

วิเคราะห์ความจริงจากข้อมูลจำนวนมาก จัดลำดับความสำคัญ กลั่นกรองเรื่องรบกวน และสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์

… จับคู่สิ่งที่คุณคิดว่ากำลังจะเกิดขึ้น กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (ตระหนักถึงสถานการณ์)

… เข้าใจและควบคุมความรู้สึกของตัวเอง (มีความฉลาดทางอารมณ์)

เอาใจใส่ความรู้สึกของคนอื่น (มีความฉลาดทางสังคม)

ประเมินจุดแข็งคนอื่น และจัดวางคนได้เหมาะสมกับงาน

… ให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์

… มีความสุภาพ รู้จักเจรจา และมีความร่วมมือ

เจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดสถาการณ์ที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องทำอะไรบ้าง?

ชาลเลนเจอร์โค้ชจะมอบหมายงานสำหรับกลุ่ม 4-5 คน หรือสำหรับแต่ละคน นักเรียนควรศึกษาภูมิหลังเนื้อหาที่ได้รับการแนะนำไป (จากการอ่านและดูวีดิโอ) ด้วยตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกลุ่ม ทั้งนี้ จะมีการเรียนแบบออนไลน์สด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ผ่านทางแอพพลิเคชันซูม ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้หน้าจอร่วมกัน และวาดภาพบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง เพื่อร่วมมือกันทำโปรเจกต์ประจำสัปดาห์ให้เสร็จสมบูรณ์ ส่วนไฟล์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนการสนทนาโต้ตอบกับชาลเลนเจอร์โค้ชจะเกิดขึ้นใน แอพพลิเคชันสแลค  การส่งโปรเจกต์ประจำสัปดาห์จะส่งตามกำหนดและโพสต์แบบสาธารณะไว้ในเว็บไซต์ เวิร์ดเพรสของผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคน ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เข้าร่วมอบรมคนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม โดยการแสดงความคิดเห็นนี้จะเกิดขึ้นในวันต่อมาหลังจากที่ส่งโปรเจกต์และโพสต์ขึ้นเวิร์ดเพรสของแต่ละคนแล้ว จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะแสดงความความรู้สึกเกี่ยวกับความเห็นที่ได้รับมา อันจะทำให้เกิดการขมวดปมปิดที่จะช่วยยกระดับความสามารถของผู้เข้าร่วมอบรมให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กล้ามเนื้อไม่สามารถแข็งแรงได้ถ้าไม่เคยเจอกับประสบการณ์ที่กดดันมาก่อนฉันท์ใด คนเราจะแข็งแกร่งขึ้นมาไม่ได้ถ้าหากไม่มีความท้าทายฉันท์นั้น หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดแรงกดดันทางด้านเวลาและจากเพื่อนๆ โดยมีปัญหาที่ท้าทายคอยให้แก้ไขทั้งด้วยตัวเอง และทำร่วมกับทีม ถ้าคุณพร้อมที่เผชิญกับความท้าทาย เชิญมาเข้าร่วมกับเรา

หลักสูตรนี้สำหรับใคร?

หลักสูตรนี้เป็นแบบเดียวกับชุดซอฟต์สกิล ในหลักสูตร MBA ถ้าคุณอยากจะทำปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของหลักสูตร MBA เช่นการบัญชีและการเงิน มีให้บริการอยู่แล้วบนอินเทอร์เน็ต แต่สิ่งพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทางเราจะมอบให้ คือ ประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมกับกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบแบบเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์ และพบวิถีทางใหม่ในการมองโลก ทั้งหมดนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยหลักสูตรนี้ ทั้งยังใช้เวลาน้อยกว่า และประหยัดเงินได้มากกว่า MBA

หลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของ “การได้ผลประโยชน์อย่างมากจากการลงทุนเพียงเล็กน้อย” และไม่ได้เกี่ยวกับเคล็ดลับใดๆ แต่เป็นเรื่องของความทุ่มเท และการทำงานร่วมกับทีมของคุณ เป็นความท้าทายสำหรับคนที่มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ คนที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคของตัวเองและก้าวสู่ขั้นต่อไปของชีวิต โดยหมายรวมถึง ผู้บริหารรุ่นใหม่ในทุกธุรกิจ กลุ่มเอ็นจีโอ ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพรับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) นักคิด นักออกแบบ รวมถึงผู้ที่ปรารถนาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง และผู้ที่้ต้องการลงมือทำเรื่องต่างๆให้สำเร็จ

ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานหลายปีนอกจากมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์แล้ว ก็ยังจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรอีกด้วย

หลักสูตรนี้จะให้ประโยชน์อะไรบ้าง?

ผู้ที่สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรนี้ จะมีความมั่นใจในตัวเอง  มีการพัฒนาทางความคิด  มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และมีความกล้าที่จะเป็นผู้นำเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย จากประสบการณ์ที่ผ่านการทดสอบและทฤษฎีล่าสุดของศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และจิตวิทยาเชิงบวก พบว่า ผู้ที่ผ่านการอบรม จะมีความคิดที่เฉียบแหลมมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือในด้านต่างๆ เช่น การตัดสินใจ การจูงใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ประโยชนที่ได้รวมถึงการมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นในด้าน …

… ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับคนที่ความคิดคล้ายคลึงกันในระหว่างและหลังจบคอร์ส

… พัฒนา “ทักษะด้านคน” ของคุณอย่างจริงจัง

… พัฒนา และกระตุ้นตัวเองด้วยความความเห็นของเพื่อนร่วมคลาส และความรับผิดชอบ

… มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงขึ้น

… สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและคนอื่น

… พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

… เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณ

… มีความเชี่ยวชาญในการโน้มน้าว

… พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

… มีความเชี่ยวชาญในการใช้แอพพลิเคชันที่ใช้กันในองค์กรธุรกิจระดับโลก อย่าง สแลค และซูม

ชาลเลนเจอร์โค้ช

มีหน้าที่อะไร

ในหลักสูตร?

ชาลเลนเจอร์โค้ชจะอยู่ในช่วงการประชุมสดผ่านทางสแลค เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการคิดและการปฏิบัติในเชิงลึกมากขึ้น จัดหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องโปรเจกต์ ตอบคำถาม และให้ข้อเสนอแนะในทุกเรื่องตั้งแต่ทักษะการวิเคราะห์ไปจนถึงเรื่องของการสื่อสาร หลักสูตรนี้ไม่ใช่การบรรยาย ดังนั้น โค้ชจะไม่ได้ทำการสื่อสารเพียงทางเดียว โดยที่ผู้เข้าอบรมเพียงแค่ฟังอย่างเดียว แต่จะทำหน้าที่เหมือนกับโค้ชฟุตบอลที่ดีที่ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในคลาสเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

ทำไมถึงต้องมีกระบวนการในการรับสมัคร?

ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี เหมาะสำหรับบุคคลที่อยากก้าวหน้า มีทัศนคติเชิงรุกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกให้ดีขึ้น ขั้นตอนการสมัครมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในหลักสูตรจะทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองและของเพื่อนร่วมทีม บทสนทนาในการประชุมและพูดคุยกันสดๆ อาจเป็นภาษาแม่ของคนใดคนหนึ่งในทีม แต่การส่งโปรเจกต์ต่างๆในหลักสูตรจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เพียงแค่ระดับพื้นฐานก็ใช้ได้แล้ว

คุณพร้อมจะยอมรับความท้าทายนี้และสมัครหรือยัง?

จะได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาไหม?

ไม่ได้ คุณค่าที่แท้จริงของหลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่กระดาษเพียงแผ่นเดียว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิด และทัศนคติ และความสัมพันธ์กับเพื่อนที่กล้าเปลี่ยนแปลง ผู้ที่หลงใหลเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความคิดนอกกรอบ ก้าวไปสู่อนาคตที่หลักฐานทางการศึกษา เป็นแค่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของใครคนหนึ่ง

จะมีการสอบหรือวัดผลการเรียนหรือเปล่า?

ไม่มี เรามุ่งเน้นในด้านการทำงานร่วมกับทีมเพื่อปลูกฝังทักษะที่ทำให้คุณและโลกของคุณดีขึ้น ในฐานะที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยฟินิกซ์ ผมมักได้รับคำถามบ่อยๆ ว่า “นี่จะเป็นการสอบหรือไม่” หรือคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรถึงจะได้เกรดเอ” เป้าหมายของนักเรียนหลายคนกลายเป็นความปรารถนาในระยะสั้นที่จะได้เกรดและเดินหน้าต่อไปตามระบบ แต่ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี จะนำกลุ่มผู้นำที่มีความกระตือรือร้นมารวมตัวกัน เป็นกลุ่มที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นๆ ให้ทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อทีม เกรดก็คือความก้าวหน้าในการใช้ชุดทักษะด้านสังคม หรือซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

ต้องใช้เวลานานเท่าใด?

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมอย่างเข้มข้นนาน 4 สัปดาห์ มีเจตนาเพื่อกดดันให้คุณทำอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตัวเอง ในแต่ละสัปดาห์จะมี 3 โปรเจกต์ที่มีกำหนดเวลาในการทำอย่างเคร่งครัด และจำเป็นต้องมีการอ่านหนังสือ และรับชมสื่อ โดยเอกสารบางส่วนจะอยู่ในรูปของภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ การอ่านอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อโปรเจกต์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของผู้เข้ารับการอบรม ขณะที่ชั้นเรียนที่มีการไลฟ์สดจะมีขึ้นในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี วันละ 3 ชั่วโมง และอีก 6 ชั่วโมงในวันอาทิตย์ ซึ่งการที่จะส่งโปรเจกต์ได้ทันกำหนดนั้น อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ตลอดทั้ง 4 สัปดาห์

กำหนดการทั้ง 4 สัปดาห์เป็นอย่างไร?

กำหนดการการอบรมจะเป็นรอบการเรียนรู้อย่างเข้มข้น เริ่มจากการเตรียมงานที่ได้รับมอบหมาย ประชุมกับกลุ่ม ทำงานส่งให้ทันกำหนด รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมคลาส แสดงความเห็นกลับต่อความเห็นที่ได้รับมา และรวบรวมบทเรียนที่ได้เรียนมาเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายมารอบต่อไป ซึ่งนี่จะเป็นกำหนดการของหลักสูตรตลอด 4 สัปดาห์ :

ภาษาอังกฤษต้องดีระดับไหน?

คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องมีคะแนนการทดสอบขั้นต่ำที่จะเข้าร่วมการอบรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจะต้องส่งงานเป็นภาษาอังกฤษ (บางครั้งเป็นการพูด บางครั้งเป็นการเขียน) จึงจำเป็นที่คุณจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีในระดับหนึ่ง เพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้ เพื่อนร่วมคลาส และชาลเลนเจอร์โค้ชจะคอยช่วยเหลือคุณ หลักสูตรนี้ไม่ใช่การสอบที่ต้องมีการแข่งขันกัน แต่เป็นวิธีการอันยอดเยี่ยมที่คุณจะได้ฝึกและพัฒนาทักษะของตัวเอง ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ

ในแต่ละหลักสูตรจะมีผู้เรียนกี่คน?

ใน 1 ชั้นเรียน เราจะมีผู้เข้าร่วมอบรมสูงสุดไม่เกิน 20 คน ที่จะต้องทำงานทั้งแบบเดี่ยว และกลุ่ม ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มย่อย เป็นกลุ่มละ 4-6 คน และจะมีการเปลี่ยนกลุ่มกันในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นคุณจะมีโอกาสสูงสุดที่จะได้พบปะและสร้างสัมพันธ์กับคนทั้งชั้นเรียน

ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเข้าอบรม?

หลักสูตรทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ที่มีการประชุมทางวีดิโอ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถบันทึกวีดิโอ และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แรงพอสำหรับการประชุมทางวีดิโอ บางโปรเจกต์อาจจะต้องผลิตวีดีโอ หรือสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรมีกล้องถ่ายรูปหรือกล้องโทรศัพท์ และซอฟต์แวร์ เช่น พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) หรืออะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator) เพื่อจัดทำการนำเสนอ แอพพลิเคชั่นเวิร์ดเพรส ซูม และสแลค สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งหมด และเราจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นให้กับคุณ

ค่าเรียนครอบคลุมอะไรบ้าง?

ค่าธรรมเนียมในการอบรม 18,000 บาท จะเป็นเครื่องรับประกันว่าคุณจะได้รับบริการเฉพาะบุคคลอย่างมีคุณภาพ และช่วยให้คุณได้สิทธิพิเศษในการเข้าชั้นเรียนที่จะเชื่อมโยงคุณไปยังการประชุมออนไลน์ผ่านซูม พื้นที่ทำงานบนสแลค ทั้งคุณยังจะต้องสร้างหน้าเพจเวิร์ดเพรสของตัวเองขึ้นมาเพื่อเผยแพร่งานที่ทำในแต่ละโปรเจกต์ ในการเข้าอบรมนี้คุณต้องอ่านและดูวีดิโอที่เป็นข้อมูลเสริมการทำงาน ทั้งที่ต้องดาวน์โหลดหรือคลิกลิงค์เข้าไป คุณสามารถพูดคุยปรึกษาชาลเลนเจอร์โค้ชได้ในการประชุมออนไลน์บนซูมและการสนทนาแบบรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มบนสแลค หลังจากจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด จะมีชื่ออยู่บนหน้าเพจศิษย์เก่าของซอฟต์พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี ซึ่งคุณสามารถสร้างเครือข่ายและพบปะกับบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ต่อเนื่องไปได้

เราจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอบรมเพื่อให้ชั้นเรียนเสมือนจริงนี้ดำเนินต่อไปได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน และค่าใช้จ่ายสำหรับโค้ช และการบริหารจัดการต่างๆ

นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกการอบรม?

เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมที่ทุ่มเททำงานกับเพื่อนร่วมห้องคนอื่น และยึดมั่นในคำสัญญาว่าจัดทำโปรเจกต์ที่มีเป้าหมาย และมีประโยชน์สำหรับการสร้างซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ หรือชุดทักษะที่เกี่ยวกับคนและสังคม ในทางกลับกัน เราขอให้คุณทุ่มเทเวลา พลังงาน และการลงทุนด้านการเงิน เพื่อพัฒนาตัวเอง และเพื่อนร่วมทีม

เราพยายามทำให้นโยบายการเก็บค่าอบรมของเราเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

มัดจำ: เมื่อคุณได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการอบรมกับทางสถาบัน เราจะเรียกเก็บเงินมัดจำ 1,500 บาท และจะไม่มีการคืนเงินมัดจำในทุกกรณี

ค่าอบรม: ค่าอบรมที่เหลือจำนวน 16,500 บาท จะต้องชำระทั้งหมดภายใน 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันเริ่มต้นการเรียน ถ้าหากชำระเงินเข้ามาก่อน 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน และเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา สามารถขอคืนเงินได้จำนวน 16,500 บาท ยกเว้นค่ามัดจำ 1,500 บาท แต่ถ้าชำระเงินในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มคลาส ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการอบรม กรุณาแจ้งให้ทางสถาบันรับทราบ เพื่อที่จะได้คัดเลือกบุคคลอื่นเข้าร่วมอบรมต่อไป

ทางสถาบันจะบริจาคค่าอบรมของผู้เข้าร่วมอบรมที่ยกเลิกการฝึกอบรมหลังชำระเงินเข้ามาในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน จำนวนครึ่งหนึ่งให้กับ คอมพาสชัน อินเตอร์เนชั่นแนล (Compassion International) องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการพัฒนาเด็กๆ ทั่วโลกในด้านการศึกษา และสุขอนามัย

ถอนตัว: ถ้าหากผู้เข้าร่วมการอบรม หรือชาลเลนเจอร์โค้ช มีความรู้สึกว่า ผู้เข้าร่วมอบรมรายใด ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะของคนอื่นๆ สถาบันจะมีการแจ้งปัญหาให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมรายนั้นๆ ได้รับทราบ และหาทางออกร่วมกัน ถ้าหากยังมีข้อกังวลถึงการไม่มีส่วนร่วม หรือมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความไขว้เขว ทางสถาบันจำเป็นต้องขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมรายนั้นๆ ถอนตัวออกจากชั้นเรียน และจะนำเงินค่าอบรมของผู้เข้าร่วมอบรมรายนั้นครึ่งหนึ่ง บริจาคให้กับคอมพาสชัน อินเตอร์เนชั่นแนล

วิธีการชำระเงิน

สถาบันรับชำระเงินทั้งในรูปแบบของบัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านทางธนาคารทั้งจากธนาคารไทย หรือธนาคารสหรัฐ

สถาบันต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินจากบริษัท ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม กรุณาติดต่อบริษัทของท่านเพื่อทำเรื่องเบิกเงินคืน